link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. C-vi­ta­mii­ni voi ly­hen­tää va­ka­vas­ti sai­rai­den po­ti­lai­den hen­gi­tys­ko­ne­hoi­don kes­toa (14.2.2020)
 2. Nuor­ten leon­ber­gin­koi­rien äk­ki­kuo­le­miin joh­ta­vaa pe­rin­nöl­lis­tä ryt­mi­häi­riö­tä sel­vi­te­tään (13.2.2020)
 3. Äly­pot­ku­pu­ku tuo tie­toa lap­sen liik­keis­tä ja ke­hi­tyk­ses­tä (13.2.2020)
 4. Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic (7.2.2020)
 5. Odo­tet­tua useam­pi sai­ras­taa syö­mis­häi­riön (7.2.2020)
 6. Suo­mi ke­rää Syö­pä­haas­teel­la EU:lle ideoi­ta syö­vän ku­kis­ta­mi­sek­si (29.1.2020)
 7. Sink­ki-imes­ke­ly­tablet­ti ei ly­hen­tä­nyt fluns­san kes­toa (28.1.2020)
 8. Ge­neet­ti­set te­ki­jät yh­dis­tet­tiin va­ka­viin al­ko­ho­li­hait­toi­hin suo­ma­lai­sai­neis­tos­sa (23.1.2020)
 9. Lää­ke­seu­lon­ta ja gee­ni­sak­set ava­si­vat uusia mah­dol­li­suuk­sia syö­vän im­mu­no­lo­gi­ses­sa hoi­dos­sa (21.1.2020)
 10. Uusi sy­dä­men va­jaa­toi­min­nal­le al­tis­ta­va gee­ni­vir­he löy­tyi (20.1.2020)
 11. Ker­too­ko gee­ni­tes­ti to­tuu­den su­ku­puus­ta? (16.1.2020)
 12. So­luis­ta puh­dis­te­tut lä­pät tu­li­vat las­ten sy­dän­ki­rur­gi­aan (17.12.2019)
 13. STEMM-tut­ki­mus­oh­jel­mas­sa pu­reu­du­taan ai­neen­vaih­dun­ta­sai­rauk­siin kan­ta­so­lu­jen ja gee­nie­di­toin­nin avul­la (5.12.2019)
 14. He­del­möi­tys­hoi­dot ei­vät li­sää kro­mo­so­mi­häi­riöi­tä is­tu­kan tai si­kiön so­luis­sa (2.12.2019)
 15. Suo­ma­lais­tut­ki­jat ke­hit­ti­vät te­ko­ä­ly­al­go­rit­min ai­vo­vam­ma­po­ti­lai­den te­ho­hoi­toon (26.11.2019)
 16. Run­sas an­ti­bioot­tien käyt­tö saat­taa al­tis­taa Par­kin­so­nin tau­dil­le (25.11.2019)
 17. Tie­toi­suus­tai­dot vä­hen­tä­vät opis­ke­li­joi­den stres­siä (19.11.2019)
 18. Tu­pa­koin­ti ja kor­kea ve­ren­pai­ne li­sää­vät äk­ki­kuo­le­maan joh­ta­van ai­vo­ve­ren­vuo­don ris­kiä (14.11.2019)
 19. Mei­lah­des­sa syn­ty­nei­tä lää­ke­tie­teen in­no­vaa­tioi­ta esil­lä Slush-ta­pah­tu­mas­sa (13.11.2019)
 20. Dia­be­tek­sel­ta suo­jaa­va me­ka­nis­mi sel­vi­si suo­ma­lais­per­hei­den avul­la (4.11.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
 1. C-vi­ta­mii­ni voi ly­hen­tää va­ka­vas­ti sai­rai­den po­ti­lai­den hen­gi­tys­ko­ne­hoi­don kes­toa (14.2.2020)
 2. Nuor­ten leon­ber­gin­koi­rien äk­ki­kuo­le­miin joh­ta­vaa pe­rin­nöl­lis­tä ryt­mi­häi­riö­tä sel­vi­te­tään (13.2.2020)
 3. Äly­pot­ku­pu­ku tuo tie­toa lap­sen liik­keis­tä ja ke­hi­tyk­ses­tä (13.2.2020)
 4. Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 2019-nCoV epidemic (7.2.2020)
 5. Odo­tet­tua useam­pi sai­ras­taa syö­mis­häi­riön (7.2.2020)
 6. Suo­mi ke­rää Syö­pä­haas­teel­la EU:lle ideoi­ta syö­vän ku­kis­ta­mi­sek­si (29.1.2020)
 7. Sink­ki-imes­ke­ly­tablet­ti ei ly­hen­tä­nyt fluns­san kes­toa (28.1.2020)
 8. Ge­neet­ti­set te­ki­jät yh­dis­tet­tiin va­ka­viin al­ko­ho­li­hait­toi­hin suo­ma­lai­sai­neis­tos­sa (23.1.2020)
 9. Lää­ke­seu­lon­ta ja gee­ni­sak­set ava­si­vat uusia mah­dol­li­suuk­sia syö­vän im­mu­no­lo­gi­ses­sa hoi­dos­sa (21.1.2020)
 10. Uusi sy­dä­men va­jaa­toi­min­nal­le al­tis­ta­va gee­ni­vir­he löy­tyi (20.1.2020)
 11. Ker­too­ko gee­ni­tes­ti to­tuu­den su­ku­puus­ta? (16.1.2020)
 12. So­luis­ta puh­dis­te­tut lä­pät tu­li­vat las­ten sy­dän­ki­rur­gi­aan (17.12.2019)
 13. STEMM-tut­ki­mus­oh­jel­mas­sa pu­reu­du­taan ai­neen­vaih­dun­ta­sai­rauk­siin kan­ta­so­lu­jen ja gee­nie­di­toin­nin avul­la (5.12.2019)
 14. He­del­möi­tys­hoi­dot ei­vät li­sää kro­mo­so­mi­häi­riöi­tä is­tu­kan tai si­kiön so­luis­sa (2.12.2019)
 15. Suo­ma­lais­tut­ki­jat ke­hit­ti­vät te­ko­ä­ly­al­go­rit­min ai­vo­vam­ma­po­ti­lai­den te­ho­hoi­toon (26.11.2019)
 16. Run­sas an­ti­bioot­tien käyt­tö saat­taa al­tis­taa Par­kin­so­nin tau­dil­le (25.11.2019)
 17. Tie­toi­suus­tai­dot vä­hen­tä­vät opis­ke­li­joi­den stres­siä (19.11.2019)
 18. Tu­pa­koin­ti ja kor­kea ve­ren­pai­ne li­sää­vät äk­ki­kuo­le­maan joh­ta­van ai­vo­ve­ren­vuo­don ris­kiä (14.11.2019)
 19. Mei­lah­des­sa syn­ty­nei­tä lää­ke­tie­teen in­no­vaa­tioi­ta esil­lä Slush-ta­pah­tu­mas­sa (13.11.2019)
 20. Dia­be­tek­sel­ta suo­jaa­va me­ka­nis­mi sel­vi­si suo­ma­lais­per­hei­den avul­la (4.11.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35