link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Koh­ti dia­beet­ti­sen mu­nuais­sai­rau­den var­hais­diag­nos­tiik­kaa ja täs­mä­hoi­toa (7.2.2017)
 2. Vä­häi­nen kou­lu­tus ja köy­hyys ly­hen­tä­vät eli­ni­kää (3.2.2017)
 3. Suomalainen tautiperintö kiinnostaa kiinalaistutkijoita (25.1.2017)
 4. Vi­rus­hoi­dol­la li­sää te­hoa le­vin­neen syö­vän hoi­toon? (20.1.2017)
 5. Zi­ka­vi­rusin­fek­tio­ta voi­daan es­tää myös influens­sa­vi­ruk­seen te­hoa­vil­la lääk­keil­lä (20.1.2017)
 6. Äyrä­pää-pal­kin­to sit­keäl­le las­ten dia­be­tek­sen tut­ki­jal­le (11.1.2017)
 7. Suo­ma­lais­tut­ki­jat mu­ka­na MS-tau­din yk­si­löl­lis­tet­tyyn hoi­toon täh­tää­väs­sä EU-hank­kees­sa (2.1.2017)
 8. Mil­joo­na­ra­hoi­tuk­sel­la mul­lis­ta­va mal­li lää­ke­hoi­don va­lin­taan (19.12.2016)
 9. Odot­ta­van äi­din ma­sen­nus­lää­ki­tys suun­ni­tel­ta­va yk­si­löl­li­ses­ti (18.11.2016)
 10. Jou­kos­sa on voi­maa – haas­te­kil­pai­lu tuot­ti tar­kem­man en­nus­te­mal­lin etu­rau­has­syö­pään (18.11.2016)
 11. Suur­apu­ra­hat suo­lis­to­syö­pien ja syö­vän im­mu­no­te­ra­pian tut­ki­mi­seen (16.11.2016)
 12. Avoi­men tie­teen avul­la koh­ti lää­ke­tie­teel­li­siä lä­pi­mur­to­ja (14.11.2016)
 13. Tut­ki­jat löy­si­vät mah­dol­li­suu­den es­tää syö­pä­hoi­don ai­heut­ta­maa sy­dä­men va­jaa­toi­min­taa (1.11.2016)
 14. Kuo­le­ma kuit­taa uni­ve­lat? (31.10.2016)
 15. Pia­nos­ta pi­pet­tiin (31.10.2016)
 16. Las­ken­nal­li­set me­ne­tel­mät mul­lis­ta­vat lää­ke­ke­hi­tys­tä (28.10.2016)
 17. Nordiska Medicinpriset professori Heikki Joensuulle (27.10.2016)
 18. Suo­ma­lais­ten ge­no­mi­tie­dois­ta rat­kai­su va­ka­viin ai­vo­sai­rauk­siin? (25.10.2016)
 19. Ministeri Olli Rehn: Meilahdessa ollaan oikeilla jäljillä (19.10.2016)
 20. Kan­ta­so­lu­jen mo­ni­tai­tu­ri­gee­ni sää­te­lee myös li­has­vau­rion kor­jaa­mis­ta (13.10.2016)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
 1. Koh­ti dia­beet­ti­sen mu­nuais­sai­rau­den var­hais­diag­nos­tiik­kaa ja täs­mä­hoi­toa (7.2.2017)
 2. Vä­häi­nen kou­lu­tus ja köy­hyys ly­hen­tä­vät eli­ni­kää (3.2.2017)
 3. Suomalainen tautiperintö kiinnostaa kiinalaistutkijoita (25.1.2017)
 4. Vi­rus­hoi­dol­la li­sää te­hoa le­vin­neen syö­vän hoi­toon? (20.1.2017)
 5. Zi­ka­vi­rusin­fek­tio­ta voi­daan es­tää myös influens­sa­vi­ruk­seen te­hoa­vil­la lääk­keil­lä (20.1.2017)
 6. Äyrä­pää-pal­kin­to sit­keäl­le las­ten dia­be­tek­sen tut­ki­jal­le (11.1.2017)
 7. Suo­ma­lais­tut­ki­jat mu­ka­na MS-tau­din yk­si­löl­lis­tet­tyyn hoi­toon täh­tää­väs­sä EU-hank­kees­sa (2.1.2017)
 8. Mil­joo­na­ra­hoi­tuk­sel­la mul­lis­ta­va mal­li lää­ke­hoi­don va­lin­taan (19.12.2016)
 9. Odot­ta­van äi­din ma­sen­nus­lää­ki­tys suun­ni­tel­ta­va yk­si­löl­li­ses­ti (18.11.2016)
 10. Jou­kos­sa on voi­maa – haas­te­kil­pai­lu tuot­ti tar­kem­man en­nus­te­mal­lin etu­rau­has­syö­pään (18.11.2016)
 11. Suur­apu­ra­hat suo­lis­to­syö­pien ja syö­vän im­mu­no­te­ra­pian tut­ki­mi­seen (16.11.2016)
 12. Avoi­men tie­teen avul­la koh­ti lää­ke­tie­teel­li­siä lä­pi­mur­to­ja (14.11.2016)
 13. Tut­ki­jat löy­si­vät mah­dol­li­suu­den es­tää syö­pä­hoi­don ai­heut­ta­maa sy­dä­men va­jaa­toi­min­taa (1.11.2016)
 14. Kuo­le­ma kuit­taa uni­ve­lat? (31.10.2016)
 15. Pia­nos­ta pi­pet­tiin (31.10.2016)
 16. Las­ken­nal­li­set me­ne­tel­mät mul­lis­ta­vat lää­ke­ke­hi­tys­tä (28.10.2016)
 17. Nordiska Medicinpriset professori Heikki Joensuulle (27.10.2016)
 18. Suo­ma­lais­ten ge­no­mi­tie­dois­ta rat­kai­su va­ka­viin ai­vo­sai­rauk­siin? (25.10.2016)
 19. Ministeri Olli Rehn: Meilahdessa ollaan oikeilla jäljillä (19.10.2016)
 20. Kan­ta­so­lu­jen mo­ni­tai­tu­ri­gee­ni sää­te­lee myös li­has­vau­rion kor­jaa­mis­ta (13.10.2016)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36