link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Suo­ma­lai­ses­sa mo­ni­kes­kus­tut­ki­muk­ses­sa löy­tyi uusia dia­beet­ti­seen mu­nuais­tau­tiin vai­kut­ta­via gee­ne­jä (20.9.2019)
 2. Hel­sin­gin yli­opis­ton suun­ter­vey­den ja ham­mas­lää­ke­tie­teen tutkimus hi­poo maa­il­man kär­keä (20.9.2019)
 3. Tut­ki­joi­den ke­hit­tä­mä uusi diag­noo­si­me­ne­tel­mä voi vä­hen­tää ve­ri­näyt­tei­den tar­vet­ta (18.9.2019)
 4. Syö­pä­lää­ke­tie­tees­sä on me­neil­lään hui­ma ke­hi­tys ja nuor­ten tut­ki­joi­den esiin­mars­si (16.9.2019)
 5. Kymmenvuotias Studia Medicina (16.9.2019)
 6. Im­mu­no­lo­gi­set hoi­dot tuo­vat toi­voa syö­pä­po­ti­lail­le – tau­tia vas­taan käy­dään ke­hon omin so­luin (11.9.2019)
 7. Al­ler­gi­set sai­rau­det li­sää­vät ast­ma­ris­kiä ai­kui­siäs­sä (6.9.2019)
 8. Tut­ki­jat ke­hit­ti­vät no­pean työ­ka­lun pro­teii­nien ha­jot­ta­mi­seen so­luis­sa (5.9.2019)
 9. Stan­for­din tut­ki­jat ar­vioi­vat huip­pu­tut­ki­joi­den jul­kai­su­vai­kut­ta­vuut­ta (5.9.2019)
 10. Faculty of Medicine travel grants available for researchers, autumn 2019 (2.9.2019)
 11. Suo­ma­lais­ten ai­nut­laa­tui­nen gee­ni­pe­ri­mä osoit­ti taas voi­man­sa (1.8.2019)
 12. Tomi Mä­ke­lä Ho­ri­sont­ti Eu­roo­pan syö­pä­mis­sio­lau­ta­kun­taan (1.8.2019)
 13. European Commission appoints top innovation leaders to guide the European Innovation Council (1.7.2019)
 14. Lii­kun­ta suo­jaa te­hok­kaas­ti hen­gen­vaa­ral­li­sel­ta ai­vo­ve­ren­vuo­dol­ta (26.6.2019)
 15. Ita­lian kor­kein tie­de­pal­kin­to aka­te­mia­pro­fes­so­ri Kari Ali­ta­lol­le (24.6.2019)
 16. Maa­lais­ta­lon mik­ro­bis­to voi suo­ja­ta las­ta ast­mal­ta myös kau­pun­ki­ko­dis­sa (18.6.2019)
 17. Aka­te­mia­pro­fes­so­ri Eli­na Iko­ses­ta EMBO:n jä­sen (12.6.2019)
 18. Vyö­tä­rö ke­sä­kun­toon hu­la­van­net­ta pyö­rit­täen? (12.6.2019)
 19. Tie­toi­suus ja huo­li si­säil­maon­gel­mis­ta li­sää­vät oi­rei­den ra­por­toin­tia kou­lu­jen si­säil­ma­ky­se­lyis­sä (5.6.2019)
 20. Ai­vo­jen huuh­te­lu­jär­jes­tel­män avul­la voi­daan mah­dol­li­ses­ti te­hos­taa lääk­keen pää­syä ai­vo­ku­dok­seen (5.6.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
 1. Suo­ma­lai­ses­sa mo­ni­kes­kus­tut­ki­muk­ses­sa löy­tyi uusia dia­beet­ti­seen mu­nuais­tau­tiin vai­kut­ta­via gee­ne­jä (20.9.2019)
 2. Hel­sin­gin yli­opis­ton suun­ter­vey­den ja ham­mas­lää­ke­tie­teen tutkimus hi­poo maa­il­man kär­keä (20.9.2019)
 3. Tut­ki­joi­den ke­hit­tä­mä uusi diag­noo­si­me­ne­tel­mä voi vä­hen­tää ve­ri­näyt­tei­den tar­vet­ta (18.9.2019)
 4. Syö­pä­lää­ke­tie­tees­sä on me­neil­lään hui­ma ke­hi­tys ja nuor­ten tut­ki­joi­den esiin­mars­si (16.9.2019)
 5. Kymmenvuotias Studia Medicina (16.9.2019)
 6. Im­mu­no­lo­gi­set hoi­dot tuo­vat toi­voa syö­pä­po­ti­lail­le – tau­tia vas­taan käy­dään ke­hon omin so­luin (11.9.2019)
 7. Al­ler­gi­set sai­rau­det li­sää­vät ast­ma­ris­kiä ai­kui­siäs­sä (6.9.2019)
 8. Tut­ki­jat ke­hit­ti­vät no­pean työ­ka­lun pro­teii­nien ha­jot­ta­mi­seen so­luis­sa (5.9.2019)
 9. Stan­for­din tut­ki­jat ar­vioi­vat huip­pu­tut­ki­joi­den jul­kai­su­vai­kut­ta­vuut­ta (5.9.2019)
 10. Faculty of Medicine travel grants available for researchers, autumn 2019 (2.9.2019)
 11. Suo­ma­lais­ten ai­nut­laa­tui­nen gee­ni­pe­ri­mä osoit­ti taas voi­man­sa (1.8.2019)
 12. Tomi Mä­ke­lä Ho­ri­sont­ti Eu­roo­pan syö­pä­mis­sio­lau­ta­kun­taan (1.8.2019)
 13. European Commission appoints top innovation leaders to guide the European Innovation Council (1.7.2019)
 14. Lii­kun­ta suo­jaa te­hok­kaas­ti hen­gen­vaa­ral­li­sel­ta ai­vo­ve­ren­vuo­dol­ta (26.6.2019)
 15. Ita­lian kor­kein tie­de­pal­kin­to aka­te­mia­pro­fes­so­ri Kari Ali­ta­lol­le (24.6.2019)
 16. Maa­lais­ta­lon mik­ro­bis­to voi suo­ja­ta las­ta ast­mal­ta myös kau­pun­ki­ko­dis­sa (18.6.2019)
 17. Aka­te­mia­pro­fes­so­ri Eli­na Iko­ses­ta EMBO:n jä­sen (12.6.2019)
 18. Vyö­tä­rö ke­sä­kun­toon hu­la­van­net­ta pyö­rit­täen? (12.6.2019)
 19. Tie­toi­suus ja huo­li si­säil­maon­gel­mis­ta li­sää­vät oi­rei­den ra­por­toin­tia kou­lu­jen si­säil­ma­ky­se­lyis­sä (5.6.2019)
 20. Ai­vo­jen huuh­te­lu­jär­jes­tel­män avul­la voi­daan mah­dol­li­ses­ti te­hos­taa lääk­keen pää­syä ai­vo­ku­dok­seen (5.6.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35