link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Ihon bak­tee­rit voi­vat sekä suo­ja­ta atoop­pi­sel­ta ihot­tu­mal­ta että pa­hen­taa sen oi­rei­ta (18.10.2019)
 2. Apua he­del­möi­tys­hoi­toi­hin: tut­ki­jat opet­te­le­vat ar­vioi­maan al­kioi­ta en­tis­tä tar­kem­min (17.10.2019)
 3. Olli Sil­ven­noi­nen ni­mi­tet­ty joh­ta­jak­si Hel­sin­gin yli­opis­ton Hi­LI­FE -tut­ki­mus­kes­kuk­seen (16.10.2019)
 4. Uusi neu­ro­tie­teen kes­kit­ty­mä Hel­sin­ki Brain & Mind sai EAKR-ra­hoi­tuk­sen (11.10.2019)
 5. Uusi tutkimus haas­taa kä­si­tyk­siä en­nen­ai­kai­sen ikään­ty­mi­sen me­ka­nis­meis­ta (11.10.2019)
 6. Dien­ta­moe­bas­ta tuli Suo­men ylei­sin tau­tia ai­heut­ta­va suo­lis­to­loi­nen – pit­kit­ty­neet vat­sa­vai­vat tyy­pil­li­nen oire (8.10.2019)
 7. Pro­fes­so­ri Kim­mo Kon­tu­la: Oli­si­ko syy­tä ot­taa käyt­töön tut­ki­joi­den ’Hip­po­kra­teen va­la’? (4.10.2019)
 8. Lewyn kap­pa­le -tau­ti on­kin kak­si eri ai­vo­sai­raut­ta (2.10.2019)
 9. Pro­fes­so­ri Timo Oton­kos­ki pal­kit­tiin an­siois­taan hai­man saa­re­ke­so­lu­jen tut­ki­muk­ses­sa (25.9.2019)
 10. Professori Wei kiittää Turun yliopiston tutkijaryhmää merkittävästä panoksesta aggressiivisen eturauhassyövän tutkimukseen (23.9.2019)
 11. OULUN YLIOPISTON TUTKIMUSRYHMÄ PALKITTIIN AGGRESSIIVISEN ETURAUHASSYÖVÄN GENEETTISEN SYNTYMEKANISMIN SELVITTÄMISESTÄ (23.9.2019)
 12. HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSRYHMÄ PALKITTIIN LASTEN SYDÄNLIHASSAIRAUKSIEN GENEETTISTEN SYIDEN SELVITTÄMISESTÄ (23.9.2019)
 13. MEDIX-PALKINNOT ETURAUHASSYÖVÄN JA LASTEN SYDÄNLIHASSAIRAUKSIEN GENEETTISELLE TUTKIMUKSELLE OULUN JA HELSINGIN YLIOPISTOON (23.9.2019)
 14. Suo­ma­lai­ses­sa mo­ni­kes­kus­tut­ki­muk­ses­sa löy­tyi uusia dia­beet­ti­seen mu­nuais­tau­tiin vai­kut­ta­via gee­ne­jä (20.9.2019)
 15. Hel­sin­gin yli­opis­ton suun­ter­vey­den ja ham­mas­lää­ke­tie­teen tutkimus hi­poo maa­il­man kär­keä (20.9.2019)
 16. Tut­ki­joi­den ke­hit­tä­mä uusi diag­noo­si­me­ne­tel­mä voi vä­hen­tää ve­ri­näyt­tei­den tar­vet­ta (18.9.2019)
 17. Syö­pä­lää­ke­tie­tees­sä on me­neil­lään hui­ma ke­hi­tys ja nuor­ten tut­ki­joi­den esiin­mars­si (16.9.2019)
 18. Kymmenvuotias Studia Medicina (16.9.2019)
 19. Im­mu­no­lo­gi­set hoi­dot tuo­vat toi­voa syö­pä­po­ti­lail­le – tau­tia vas­taan käy­dään ke­hon omin so­luin (11.9.2019)
 20. Al­ler­gi­set sai­rau­det li­sää­vät ast­ma­ris­kiä ai­kui­siäs­sä (6.9.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
 1. Ihon bak­tee­rit voi­vat sekä suo­ja­ta atoop­pi­sel­ta ihot­tu­mal­ta että pa­hen­taa sen oi­rei­ta (18.10.2019)
 2. Apua he­del­möi­tys­hoi­toi­hin: tut­ki­jat opet­te­le­vat ar­vioi­maan al­kioi­ta en­tis­tä tar­kem­min (17.10.2019)
 3. Olli Sil­ven­noi­nen ni­mi­tet­ty joh­ta­jak­si Hel­sin­gin yli­opis­ton Hi­LI­FE -tut­ki­mus­kes­kuk­seen (16.10.2019)
 4. Uusi neu­ro­tie­teen kes­kit­ty­mä Hel­sin­ki Brain & Mind sai EAKR-ra­hoi­tuk­sen (11.10.2019)
 5. Uusi tutkimus haas­taa kä­si­tyk­siä en­nen­ai­kai­sen ikään­ty­mi­sen me­ka­nis­meis­ta (11.10.2019)
 6. Dien­ta­moe­bas­ta tuli Suo­men ylei­sin tau­tia ai­heut­ta­va suo­lis­to­loi­nen – pit­kit­ty­neet vat­sa­vai­vat tyy­pil­li­nen oire (8.10.2019)
 7. Pro­fes­so­ri Kim­mo Kon­tu­la: Oli­si­ko syy­tä ot­taa käyt­töön tut­ki­joi­den ’Hip­po­kra­teen va­la’? (4.10.2019)
 8. Lewyn kap­pa­le -tau­ti on­kin kak­si eri ai­vo­sai­raut­ta (2.10.2019)
 9. Pro­fes­so­ri Timo Oton­kos­ki pal­kit­tiin an­siois­taan hai­man saa­re­ke­so­lu­jen tut­ki­muk­ses­sa (25.9.2019)
 10. Professori Wei kiittää Turun yliopiston tutkijaryhmää merkittävästä panoksesta aggressiivisen eturauhassyövän tutkimukseen (23.9.2019)
 11. OULUN YLIOPISTON TUTKIMUSRYHMÄ PALKITTIIN AGGRESSIIVISEN ETURAUHASSYÖVÄN GENEETTISEN SYNTYMEKANISMIN SELVITTÄMISESTÄ (23.9.2019)
 12. HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSRYHMÄ PALKITTIIN LASTEN SYDÄNLIHASSAIRAUKSIEN GENEETTISTEN SYIDEN SELVITTÄMISESTÄ (23.9.2019)
 13. MEDIX-PALKINNOT ETURAUHASSYÖVÄN JA LASTEN SYDÄNLIHASSAIRAUKSIEN GENEETTISELLE TUTKIMUKSELLE OULUN JA HELSINGIN YLIOPISTOON (23.9.2019)
 14. Suo­ma­lai­ses­sa mo­ni­kes­kus­tut­ki­muk­ses­sa löy­tyi uusia dia­beet­ti­seen mu­nuais­tau­tiin vai­kut­ta­via gee­ne­jä (20.9.2019)
 15. Hel­sin­gin yli­opis­ton suun­ter­vey­den ja ham­mas­lää­ke­tie­teen tutkimus hi­poo maa­il­man kär­keä (20.9.2019)
 16. Tut­ki­joi­den ke­hit­tä­mä uusi diag­noo­si­me­ne­tel­mä voi vä­hen­tää ve­ri­näyt­tei­den tar­vet­ta (18.9.2019)
 17. Syö­pä­lää­ke­tie­tees­sä on me­neil­lään hui­ma ke­hi­tys ja nuor­ten tut­ki­joi­den esiin­mars­si (16.9.2019)
 18. Kymmenvuotias Studia Medicina (16.9.2019)
 19. Im­mu­no­lo­gi­set hoi­dot tuo­vat toi­voa syö­pä­po­ti­lail­le – tau­tia vas­taan käy­dään ke­hon omin so­luin (11.9.2019)
 20. Al­ler­gi­set sai­rau­det li­sää­vät ast­ma­ris­kiä ai­kui­siäs­sä (6.9.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36