link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Vaih­de­vuo­sien jäl­kei­nen pit­kä­ai­kai­nen hor­mo­ni­hoi­to saat­taa li­sä­tä Alz­hei­me­rin tau­din ris­kiä (8.3.2019)
 2. MINERVASÄÄTIÖ MYÖNTÄÄ JUHLAVUODEN KUNNIAKSI KAKSI MEDIX-PALKINTOA (5.3.2019)
 3. Ai­vo­jen sii­voa­mi­seen tar­vi­taan sy­vää unta ja hi­tai­ta ai­vo­aal­to­ja (28.2.2019)
 4. En­sim­mäi­set au­tis­mil­le al­tis­ta­vat ge­neet­ti­set ris­ki­te­ki­jät tun­nis­tet­tu (27.2.2019)
 5. Suo­ma­lais­tut­ki­jat löy­si­vät uu­den pe­rin­nöl­li­sen os­teo­po­roo­si­muo­don (22.2.2019)
 6. (20.2.2019)
 7. (14.2.2019)
 8. Dia­be­tes­lääk­keen ja im­mu­no­te­ra­pian yh­dis­tel­mä­hoi­to ku­rit­taa rin­ta­syö­pä­ku­dos­ta kah­del­la kuo­le­mal­la (7.2.2019)
 9. Riit­tä­mä­tön yö­uni nä­kyy ve­ren val­ko­so­luis­sa (5.2.2019)
 10. Mil­joo­na­ra­hoi­tus kan­sain­vä­li­sel­le ve­ri­syö­piä kos­ke­val­le tut­ki­mus­hank­keel­le (5.2.2019)
 11. Ai­vo­jen toi­min­taa si­mu­loi­va ma­te­maat­ti­nen mal­li avuk­si rap­peut­ta­vien ai­vo­sai­rauk­sien diag­nos­tiik­kaan ja yk­si­löl­li­seen hoi­toon (1.2.2019)
 12. Kar­ja­lan­kar­hu­koi­ris­ta löy­det­ty luus­to­sai­raus on en­sim­mäi­nen spon­taa­ni eläin­mal­li ih­mi­sen hy­po­fos­fa­ta­sial­le (30.1.2019)
 13. Suo­ma­lai­nen dia­be­tes- ja ke­lia­kia­tut­ki­mus sai mer­kit­tä­vän ra­hoi­tuk­sen Yh­dys­val­lois­ta (30.1.2019)
 14. GSK ja Sa­no­fi mu­kaan mer­kit­tä­vään suo­ma­lai­seen Finn­Gen-gee­ni­tut­ki­mus­hank­kee­seen (22.1.2019)
 15. Koi­rien pe­lon ja ih­mis­ten mie­len­ter­veys­häi­riöi­den taus­tal­la sa­mo­ja te­ki­jöi­tä (22.1.2019)
 16. Asian­tun­ti­jat huo­lis­saan: Suo­mel­la on pa­ran­net­ta­vaa klii­nis­ten syö­pä­lää­ke­tut­ki­mus­ten mää­räs­sä (17.1.2019)
 17. Vuo­den 2019 Äyrä­pää-pal­kin­to pro­fes­so­ri Olli Kal­lio­nie­mel­le (11.1.2019)
 18. Di­gi­taa­li­nen ter­veys tu­ke­maan syö­vän täs­mä­lää­ke­tie­det­tä – iCAN uu­dek­si Aka­te­mian lip­pu­lai­vak­si (9.1.2019)
 19. Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jat ke­hit­ti­vät Hirschsprun­gin tau­din uu­den hii­ri­mal­lin (8.1.2019)
 20. Vii­mei­nen ti­lai­suus osal­lis­tua Län­si-Afrik­kaan suun­tau­tu­val­le ri­pu­li­ro­ko­te­tut­ki­mus­mat­kal­le – vii­mei­set kol­me mat­kaa sel­väs­ti ai­em­pia edul­li­sem­min (4.1.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
 1. Vaih­de­vuo­sien jäl­kei­nen pit­kä­ai­kai­nen hor­mo­ni­hoi­to saat­taa li­sä­tä Alz­hei­me­rin tau­din ris­kiä (8.3.2019)
 2. MINERVASÄÄTIÖ MYÖNTÄÄ JUHLAVUODEN KUNNIAKSI KAKSI MEDIX-PALKINTOA (5.3.2019)
 3. Ai­vo­jen sii­voa­mi­seen tar­vi­taan sy­vää unta ja hi­tai­ta ai­vo­aal­to­ja (28.2.2019)
 4. En­sim­mäi­set au­tis­mil­le al­tis­ta­vat ge­neet­ti­set ris­ki­te­ki­jät tun­nis­tet­tu (27.2.2019)
 5. Suo­ma­lais­tut­ki­jat löy­si­vät uu­den pe­rin­nöl­li­sen os­teo­po­roo­si­muo­don (22.2.2019)
 6. (20.2.2019)
 7. (14.2.2019)
 8. Dia­be­tes­lääk­keen ja im­mu­no­te­ra­pian yh­dis­tel­mä­hoi­to ku­rit­taa rin­ta­syö­pä­ku­dos­ta kah­del­la kuo­le­mal­la (7.2.2019)
 9. Riit­tä­mä­tön yö­uni nä­kyy ve­ren val­ko­so­luis­sa (5.2.2019)
 10. Mil­joo­na­ra­hoi­tus kan­sain­vä­li­sel­le ve­ri­syö­piä kos­ke­val­le tut­ki­mus­hank­keel­le (5.2.2019)
 11. Ai­vo­jen toi­min­taa si­mu­loi­va ma­te­maat­ti­nen mal­li avuk­si rap­peut­ta­vien ai­vo­sai­rauk­sien diag­nos­tiik­kaan ja yk­si­löl­li­seen hoi­toon (1.2.2019)
 12. Kar­ja­lan­kar­hu­koi­ris­ta löy­det­ty luus­to­sai­raus on en­sim­mäi­nen spon­taa­ni eläin­mal­li ih­mi­sen hy­po­fos­fa­ta­sial­le (30.1.2019)
 13. Suo­ma­lai­nen dia­be­tes- ja ke­lia­kia­tut­ki­mus sai mer­kit­tä­vän ra­hoi­tuk­sen Yh­dys­val­lois­ta (30.1.2019)
 14. GSK ja Sa­no­fi mu­kaan mer­kit­tä­vään suo­ma­lai­seen Finn­Gen-gee­ni­tut­ki­mus­hank­kee­seen (22.1.2019)
 15. Koi­rien pe­lon ja ih­mis­ten mie­len­ter­veys­häi­riöi­den taus­tal­la sa­mo­ja te­ki­jöi­tä (22.1.2019)
 16. Asian­tun­ti­jat huo­lis­saan: Suo­mel­la on pa­ran­net­ta­vaa klii­nis­ten syö­pä­lää­ke­tut­ki­mus­ten mää­räs­sä (17.1.2019)
 17. Vuo­den 2019 Äyrä­pää-pal­kin­to pro­fes­so­ri Olli Kal­lio­nie­mel­le (11.1.2019)
 18. Di­gi­taa­li­nen ter­veys tu­ke­maan syö­vän täs­mä­lää­ke­tie­det­tä – iCAN uu­dek­si Aka­te­mian lip­pu­lai­vak­si (9.1.2019)
 19. Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jat ke­hit­ti­vät Hirschsprun­gin tau­din uu­den hii­ri­mal­lin (8.1.2019)
 20. Vii­mei­nen ti­lai­suus osal­lis­tua Län­si-Afrik­kaan suun­tau­tu­val­le ri­pu­li­ro­ko­te­tut­ki­mus­mat­kal­le – vii­mei­set kol­me mat­kaa sel­väs­ti ai­em­pia edul­li­sem­min (4.1.2019)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35