link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Academy of Finland participates in the JTC2019 call of the new European Joint Programming on Rare Diseases (EJP RD) (3.1.2019)
 2. Gee­nit vai­kut­ta­vat suur­ten ikä­luok­kien al­ko­ho­lin­käyt­töön enem­män kuin en­nen so­tia syn­ty­neil­lä (21.12.2018)
 3. GE Healthca­re lah­joit­ti po­ti­las­mo­ni­to­rei­ta lää­ke­tie­teen si­mu­laa­tio-ope­tuk­seen (21.12.2018)
 4. Verk­ko on pul­lol­laan gee­ni­tes­tien tar­joa­jia – mie­ti kui­ten­kin het­ki en­nen kuin syl­käi­set purk­kiin (21.12.2018)
 5. Ko­keel­li­nen gee­ni­hoi­to pi­den­si va­ka­vas­ta mi­to­kondrio­tau­dis­ta kär­si­vien hiir­ten eli­ni­kää (18.12.2018)
 6. Tut­ki­jat on­nis­tui­vat sel­vit­tä­mään jo vau­vaiäs­sä puh­kea­van dia­be­tek­sen tau­ti­me­ka­nis­min (18.12.2018)
 7. (10.12.2018)
 8. (30.11.2018)
 9. 18 Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jaa omil­la aloil­laan maa­il­man si­tee­ra­tuim­pien jou­kos­sa (30.11.2018)
 10. Satu Must­jo­ki: Syö­pä­tut­ki­muk­sen ly­hyt­nä­köi­nen ra­hoit­ta­mi­nen lyk­kää hoi­don lä­pi­mur­to­ja (29.11.2018)
 11. Pro­fes­so­ri Timo Sor­sal­le on myön­net­ty ham­mas­lää­ke­tie­teen Apol­lo­nia-pal­kin­to (23.11.2018)
 12. Pro­fes­so­ri Rau­va­lan tut­ki­mus­ryh­män ta­voit­tee­na on ke­hit­tää lää­ke, joka voi pa­ran­taa sel­käy­din­vau­rion (23.11.2018)
 13. Uut­ta tie­toa Alz­hei­me­rin tau­din ete­ne­mis­me­ka­nis­meis­ta (21.11.2018)
 14. Suo­men Syö­päyh­dis­tyk­sen suur­apu­ra­ha imu­ku­dos­syö­vän yk­si­löl­lis­ten hoi­to­jen tut­ki­muk­sel­le (14.11.2018)
 15. Skot­lan­ti­lai­nen hii­ri ja suo­ma­lai­nen po­ti­las pal­jas­ti­vat Par­kin­so­nin tau­din pe­riy­ty­vän muo­don taus­tal­la pii­le­vän gee­ni­vir­heen (13.11.2018)
 16. BIOMEDICUM HELSINKI -SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT VUONNA 2018 (12.11.2018)
 17. Vai­keim­pien las­ten sy­dän­li­has­sai­rauk­sien gee­ni­taus­ta sel­vi­si suo­ma­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa (7.11.2018)
 18. Mil­joo­na­ra­hoi­tus ma­sen­nus­lääk­kei­den her­mos­ton muo­vau­tu­vuut­ta pa­ran­ta­van vai­ku­tus­me­ka­nis­min tut­ki­muk­sel­le (31.10.2018)
 19. Mer­kit­tä­vä apu­ra­ha lap­suusiän os­teo­po­roo­sin tut­ki­muk­seen (26.10.2018)
 20. Dia­be­tek­sen pe­rus­lääk­kees­tä voi olla mo­nek­si – tut­ki­jat löy­si­vät kiin­nos­ta­van vai­ku­tus­me­ka­nis­min (26.10.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
 1. Academy of Finland participates in the JTC2019 call of the new European Joint Programming on Rare Diseases (EJP RD) (3.1.2019)
 2. Gee­nit vai­kut­ta­vat suur­ten ikä­luok­kien al­ko­ho­lin­käyt­töön enem­män kuin en­nen so­tia syn­ty­neil­lä (21.12.2018)
 3. GE Healthca­re lah­joit­ti po­ti­las­mo­ni­to­rei­ta lää­ke­tie­teen si­mu­laa­tio-ope­tuk­seen (21.12.2018)
 4. Verk­ko on pul­lol­laan gee­ni­tes­tien tar­joa­jia – mie­ti kui­ten­kin het­ki en­nen kuin syl­käi­set purk­kiin (21.12.2018)
 5. Ko­keel­li­nen gee­ni­hoi­to pi­den­si va­ka­vas­ta mi­to­kondrio­tau­dis­ta kär­si­vien hiir­ten eli­ni­kää (18.12.2018)
 6. Tut­ki­jat on­nis­tui­vat sel­vit­tä­mään jo vau­vaiäs­sä puh­kea­van dia­be­tek­sen tau­ti­me­ka­nis­min (18.12.2018)
 7. (10.12.2018)
 8. (30.11.2018)
 9. 18 Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jaa omil­la aloil­laan maa­il­man si­tee­ra­tuim­pien jou­kos­sa (30.11.2018)
 10. Satu Must­jo­ki: Syö­pä­tut­ki­muk­sen ly­hyt­nä­köi­nen ra­hoit­ta­mi­nen lyk­kää hoi­don lä­pi­mur­to­ja (29.11.2018)
 11. Pro­fes­so­ri Timo Sor­sal­le on myön­net­ty ham­mas­lää­ke­tie­teen Apol­lo­nia-pal­kin­to (23.11.2018)
 12. Pro­fes­so­ri Rau­va­lan tut­ki­mus­ryh­män ta­voit­tee­na on ke­hit­tää lää­ke, joka voi pa­ran­taa sel­käy­din­vau­rion (23.11.2018)
 13. Uut­ta tie­toa Alz­hei­me­rin tau­din ete­ne­mis­me­ka­nis­meis­ta (21.11.2018)
 14. Suo­men Syö­päyh­dis­tyk­sen suur­apu­ra­ha imu­ku­dos­syö­vän yk­si­löl­lis­ten hoi­to­jen tut­ki­muk­sel­le (14.11.2018)
 15. Skot­lan­ti­lai­nen hii­ri ja suo­ma­lai­nen po­ti­las pal­jas­ti­vat Par­kin­so­nin tau­din pe­riy­ty­vän muo­don taus­tal­la pii­le­vän gee­ni­vir­heen (13.11.2018)
 16. BIOMEDICUM HELSINKI -SÄÄTIÖN MYÖNTÄMÄT APURAHAT VUONNA 2018 (12.11.2018)
 17. Vai­keim­pien las­ten sy­dän­li­has­sai­rauk­sien gee­ni­taus­ta sel­vi­si suo­ma­lai­ses­sa tut­ki­muk­ses­sa (7.11.2018)
 18. Mil­joo­na­ra­hoi­tus ma­sen­nus­lääk­kei­den her­mos­ton muo­vau­tu­vuut­ta pa­ran­ta­van vai­ku­tus­me­ka­nis­min tut­ki­muk­sel­le (31.10.2018)
 19. Mer­kit­tä­vä apu­ra­ha lap­suusiän os­teo­po­roo­sin tut­ki­muk­seen (26.10.2018)
 20. Dia­be­tek­sen pe­rus­lääk­kees­tä voi olla mo­nek­si – tut­ki­jat löy­si­vät kiin­nos­ta­van vai­ku­tus­me­ka­nis­min (26.10.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35