link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Dia­be­tes­lääk­keen ja im­mu­no­te­ra­pian yh­dis­tel­mä­hoi­to ku­rit­taa rin­ta­syö­pä­ku­dos­ta kah­del­la kuo­le­mal­la (7.2.2019)
 2. Riit­tä­mä­tön yö­uni nä­kyy ve­ren val­ko­so­luis­sa (5.2.2019)
 3. Mil­joo­na­ra­hoi­tus kan­sain­vä­li­sel­le ve­ri­syö­piä kos­ke­val­le tut­ki­mus­hank­keel­le (5.2.2019)
 4. Ai­vo­jen toi­min­taa si­mu­loi­va ma­te­maat­ti­nen mal­li avuk­si rap­peut­ta­vien ai­vo­sai­rauk­sien diag­nos­tiik­kaan ja yk­si­löl­li­seen hoi­toon (1.2.2019)
 5. Kar­ja­lan­kar­hu­koi­ris­ta löy­det­ty luus­to­sai­raus on en­sim­mäi­nen spon­taa­ni eläin­mal­li ih­mi­sen hy­po­fos­fa­ta­sial­le (30.1.2019)
 6. Suo­ma­lai­nen dia­be­tes- ja ke­lia­kia­tut­ki­mus sai mer­kit­tä­vän ra­hoi­tuk­sen Yh­dys­val­lois­ta (30.1.2019)
 7. GSK ja Sa­no­fi mu­kaan mer­kit­tä­vään suo­ma­lai­seen Finn­Gen-gee­ni­tut­ki­mus­hank­kee­seen (22.1.2019)
 8. Koi­rien pe­lon ja ih­mis­ten mie­len­ter­veys­häi­riöi­den taus­tal­la sa­mo­ja te­ki­jöi­tä (22.1.2019)
 9. Asian­tun­ti­jat huo­lis­saan: Suo­mel­la on pa­ran­net­ta­vaa klii­nis­ten syö­pä­lää­ke­tut­ki­mus­ten mää­räs­sä (17.1.2019)
 10. Vuo­den 2019 Äyrä­pää-pal­kin­to pro­fes­so­ri Olli Kal­lio­nie­mel­le (11.1.2019)
 11. Di­gi­taa­li­nen ter­veys tu­ke­maan syö­vän täs­mä­lää­ke­tie­det­tä – iCAN uu­dek­si Aka­te­mian lip­pu­lai­vak­si (9.1.2019)
 12. Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jat ke­hit­ti­vät Hirschsprun­gin tau­din uu­den hii­ri­mal­lin (8.1.2019)
 13. Vii­mei­nen ti­lai­suus osal­lis­tua Län­si-Afrik­kaan suun­tau­tu­val­le ri­pu­li­ro­ko­te­tut­ki­mus­mat­kal­le – vii­mei­set kol­me mat­kaa sel­väs­ti ai­em­pia edul­li­sem­min (4.1.2019)
 14. Academy of Finland participates in the JTC2019 call of the new European Joint Programming on Rare Diseases (EJP RD) (3.1.2019)
 15. Gee­nit vai­kut­ta­vat suur­ten ikä­luok­kien al­ko­ho­lin­käyt­töön enem­män kuin en­nen so­tia syn­ty­neil­lä (21.12.2018)
 16. GE Healthca­re lah­joit­ti po­ti­las­mo­ni­to­rei­ta lää­ke­tie­teen si­mu­laa­tio-ope­tuk­seen (21.12.2018)
 17. Verk­ko on pul­lol­laan gee­ni­tes­tien tar­joa­jia – mie­ti kui­ten­kin het­ki en­nen kuin syl­käi­set purk­kiin (21.12.2018)
 18. Ko­keel­li­nen gee­ni­hoi­to pi­den­si va­ka­vas­ta mi­to­kondrio­tau­dis­ta kär­si­vien hiir­ten eli­ni­kää (18.12.2018)
 19. Tut­ki­jat on­nis­tui­vat sel­vit­tä­mään jo vau­vaiäs­sä puh­kea­van dia­be­tek­sen tau­ti­me­ka­nis­min (18.12.2018)
 20. (10.12.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
 1. Dia­be­tes­lääk­keen ja im­mu­no­te­ra­pian yh­dis­tel­mä­hoi­to ku­rit­taa rin­ta­syö­pä­ku­dos­ta kah­del­la kuo­le­mal­la (7.2.2019)
 2. Riit­tä­mä­tön yö­uni nä­kyy ve­ren val­ko­so­luis­sa (5.2.2019)
 3. Mil­joo­na­ra­hoi­tus kan­sain­vä­li­sel­le ve­ri­syö­piä kos­ke­val­le tut­ki­mus­hank­keel­le (5.2.2019)
 4. Ai­vo­jen toi­min­taa si­mu­loi­va ma­te­maat­ti­nen mal­li avuk­si rap­peut­ta­vien ai­vo­sai­rauk­sien diag­nos­tiik­kaan ja yk­si­löl­li­seen hoi­toon (1.2.2019)
 5. Kar­ja­lan­kar­hu­koi­ris­ta löy­det­ty luus­to­sai­raus on en­sim­mäi­nen spon­taa­ni eläin­mal­li ih­mi­sen hy­po­fos­fa­ta­sial­le (30.1.2019)
 6. Suo­ma­lai­nen dia­be­tes- ja ke­lia­kia­tut­ki­mus sai mer­kit­tä­vän ra­hoi­tuk­sen Yh­dys­val­lois­ta (30.1.2019)
 7. GSK ja Sa­no­fi mu­kaan mer­kit­tä­vään suo­ma­lai­seen Finn­Gen-gee­ni­tut­ki­mus­hank­kee­seen (22.1.2019)
 8. Koi­rien pe­lon ja ih­mis­ten mie­len­ter­veys­häi­riöi­den taus­tal­la sa­mo­ja te­ki­jöi­tä (22.1.2019)
 9. Asian­tun­ti­jat huo­lis­saan: Suo­mel­la on pa­ran­net­ta­vaa klii­nis­ten syö­pä­lää­ke­tut­ki­mus­ten mää­räs­sä (17.1.2019)
 10. Vuo­den 2019 Äyrä­pää-pal­kin­to pro­fes­so­ri Olli Kal­lio­nie­mel­le (11.1.2019)
 11. Di­gi­taa­li­nen ter­veys tu­ke­maan syö­vän täs­mä­lää­ke­tie­det­tä – iCAN uu­dek­si Aka­te­mian lip­pu­lai­vak­si (9.1.2019)
 12. Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jat ke­hit­ti­vät Hirschsprun­gin tau­din uu­den hii­ri­mal­lin (8.1.2019)
 13. Vii­mei­nen ti­lai­suus osal­lis­tua Län­si-Afrik­kaan suun­tau­tu­val­le ri­pu­li­ro­ko­te­tut­ki­mus­mat­kal­le – vii­mei­set kol­me mat­kaa sel­väs­ti ai­em­pia edul­li­sem­min (4.1.2019)
 14. Academy of Finland participates in the JTC2019 call of the new European Joint Programming on Rare Diseases (EJP RD) (3.1.2019)
 15. Gee­nit vai­kut­ta­vat suur­ten ikä­luok­kien al­ko­ho­lin­käyt­töön enem­män kuin en­nen so­tia syn­ty­neil­lä (21.12.2018)
 16. GE Healthca­re lah­joit­ti po­ti­las­mo­ni­to­rei­ta lää­ke­tie­teen si­mu­laa­tio-ope­tuk­seen (21.12.2018)
 17. Verk­ko on pul­lol­laan gee­ni­tes­tien tar­joa­jia – mie­ti kui­ten­kin het­ki en­nen kuin syl­käi­set purk­kiin (21.12.2018)
 18. Ko­keel­li­nen gee­ni­hoi­to pi­den­si va­ka­vas­ta mi­to­kondrio­tau­dis­ta kär­si­vien hiir­ten eli­ni­kää (18.12.2018)
 19. Tut­ki­jat on­nis­tui­vat sel­vit­tä­mään jo vau­vaiäs­sä puh­kea­van dia­be­tek­sen tau­ti­me­ka­nis­min (18.12.2018)
 20. (10.12.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36