link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan uu­det tut­ki­mus­oh­jel­mat on va­lit­tu (18.6.2018)
 2. Uut­ta tie­toa he­del­möi­tys­hoi­to­jen vai­ku­tuk­ses­ta si­kiön kas­vuun (18.6.2018)
 3. Lee­na Pel­to­nen –tie­de­pal­kin­to myön­net­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lai­sel­le huip­pu­tut­ki­jal­le (16.6.2018)
 4. Do­sent­ti Tar­ja Sten­ber­gil­le Eu­roo­pan uni­tut­ki­joi­den tie­de­pal­kin­to (14.6.2018)
 5. ”Gee­ni­sak­set” saat­ta­vat li­sä­tä syö­pä­ris­kiä (13.6.2018)
 6. ’Mul­tio­miik­kaa’ ja hii­ren sy­dän – uut­ta tie­toa sy­dän­sai­rauk­sien hoi­don ke­hit­tä­mi­sek­si (1.6.2018)
 7. Ve­ri­suo­ni­bio­lo­gian tut­ki­jat ko­koon­tu­vat ke­sä­kuun alus­sa Hel­sin­kiin (1.6.2018)
 8. Kak­si­tois­ta ko­vaa eh­do­kas­ta – uusien tut­ki­mus­oh­jel­mien va­lin­ta lop­pusuo­ral­la (30.5.2018)
 9. Ensimmäinen Ralph Gräsbeck -stipendi Pirkka-Pekka Laurilalle (29.5.2018)
 10. Kos­kaan ei ole ol­lut niin hyvä aika olla mi­to­kondrio­tut­ki­ja kuin nyt (25.5.2018)
 11. Opet­ta­jien oi­rei­luun kos­teus­vau­rio­koh­teis­sa ei lii­ty mi­tat­ta­via bio­lo­gi­sia muu­tok­sia (25.5.2018)
 12. Hel­sin­gin yliopistoon kuusi uut­ta aka­te­mia­pro­fes­so­ria (24.5.2018)
 13. Pie­ni syn­ty­mä­pai­no on yh­tey­des­sä va­sen­kä­ti­syy­teen (16.5.2018)
 14. Uusia työ­ka­lu­ja di­gi­taa­li­sen ter­veys­tie­don hyö­dyn­tä­mi­seen (16.5.2018)
 15. Ai­vo­jen koko se­lit­tää pi­tuu­den ja kog­ni­tii­vi­sen ky­vyk­kyy­den yh­teyt­tä (16.5.2018)
 16. Kaik­kien ai­ko­jen laa­jin migree­nin per­he­tut­ki­mus tuo li­sä­tie­toa migree­nin pe­rin­nöl­li­ses­tä taus­tas­ta (4.5.2018)
 17. Pro­fes­so­ri San­na Leh­to­nen – Kuin­ka dia­beet­ti­nen mu­nuais­tau­ti syn­tyy? (3.5.2018)
 18. Imusuo­nil­la on ak­tii­vi­nen roo­li me­la­noo­man le­viä­mi­ses­sä (3.5.2018)
 19. Bio­pank­ki­näyt­tei­den avul­la uut­ta tie­toa har­vi­nai­ses­ta syö­väs­tä (3.5.2018)
 20. Vuo­den pa­ras päih­de­tut­ki­musar­tik­ke­li pal­jas­ti uut­ta tie­toa al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­ses­ta si­ki­öön (20.4.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
 1. Lää­ke­tie­teel­li­sen tie­de­kun­nan uu­det tut­ki­mus­oh­jel­mat on va­lit­tu (18.6.2018)
 2. Uut­ta tie­toa he­del­möi­tys­hoi­to­jen vai­ku­tuk­ses­ta si­kiön kas­vuun (18.6.2018)
 3. Lee­na Pel­to­nen –tie­de­pal­kin­to myön­net­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lai­sel­le huip­pu­tut­ki­jal­le (16.6.2018)
 4. Do­sent­ti Tar­ja Sten­ber­gil­le Eu­roo­pan uni­tut­ki­joi­den tie­de­pal­kin­to (14.6.2018)
 5. ”Gee­ni­sak­set” saat­ta­vat li­sä­tä syö­pä­ris­kiä (13.6.2018)
 6. ’Mul­tio­miik­kaa’ ja hii­ren sy­dän – uut­ta tie­toa sy­dän­sai­rauk­sien hoi­don ke­hit­tä­mi­sek­si (1.6.2018)
 7. Ve­ri­suo­ni­bio­lo­gian tut­ki­jat ko­koon­tu­vat ke­sä­kuun alus­sa Hel­sin­kiin (1.6.2018)
 8. Kak­si­tois­ta ko­vaa eh­do­kas­ta – uusien tut­ki­mus­oh­jel­mien va­lin­ta lop­pusuo­ral­la (30.5.2018)
 9. Ensimmäinen Ralph Gräsbeck -stipendi Pirkka-Pekka Laurilalle (29.5.2018)
 10. Kos­kaan ei ole ol­lut niin hyvä aika olla mi­to­kondrio­tut­ki­ja kuin nyt (25.5.2018)
 11. Opet­ta­jien oi­rei­luun kos­teus­vau­rio­koh­teis­sa ei lii­ty mi­tat­ta­via bio­lo­gi­sia muu­tok­sia (25.5.2018)
 12. Hel­sin­gin yliopistoon kuusi uut­ta aka­te­mia­pro­fes­so­ria (24.5.2018)
 13. Pie­ni syn­ty­mä­pai­no on yh­tey­des­sä va­sen­kä­ti­syy­teen (16.5.2018)
 14. Uusia työ­ka­lu­ja di­gi­taa­li­sen ter­veys­tie­don hyö­dyn­tä­mi­seen (16.5.2018)
 15. Ai­vo­jen koko se­lit­tää pi­tuu­den ja kog­ni­tii­vi­sen ky­vyk­kyy­den yh­teyt­tä (16.5.2018)
 16. Kaik­kien ai­ko­jen laa­jin migree­nin per­he­tut­ki­mus tuo li­sä­tie­toa migree­nin pe­rin­nöl­li­ses­tä taus­tas­ta (4.5.2018)
 17. Pro­fes­so­ri San­na Leh­to­nen – Kuin­ka dia­beet­ti­nen mu­nuais­tau­ti syn­tyy? (3.5.2018)
 18. Imusuo­nil­la on ak­tii­vi­nen roo­li me­la­noo­man le­viä­mi­ses­sä (3.5.2018)
 19. Bio­pank­ki­näyt­tei­den avul­la uut­ta tie­toa har­vi­nai­ses­ta syö­väs­tä (3.5.2018)
 20. Vuo­den pa­ras päih­de­tut­ki­musar­tik­ke­li pal­jas­ti uut­ta tie­toa al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­ses­ta si­ki­öön (20.4.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35