link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Tut­ki­mus aggres­sii­vi­sen NK-so­lu­leu­ke­mian taus­ta­me­ka­nis­meis­ta avaa tie­tä lää­ke­hoi­don ke­hit­tä­mi­seen (19.4.2018)
 2. Kan­sain­vä­li­nen kou­lu­tus­oh­jel­ma avaa ovia nuo­rel­le tut­ki­jal­le (17.4.2018)
 3. Biomedicum Helsinki -säätiön apurahahaku 17.4. - 17.5.2018 (17.4.2018)
 4. Nuo­ri­so­lää­ke­tie­teen do­sent­ti ra­vis­te­li­si kou­lu­ter­vey­den­huol­toa: ny­kyi­nen mal­li ei tue hei­koim­pia riit­tä­väs­ti (10.4.2018)
 5. Dia­beet­ti­nen sil­mä­sai­raus – imusuo­nia verk­ko­kal­vos­sa? (29.3.2018)
 6. Nuoret tutustuivat terveydenhuollon ammatteihin Kampuspäivässä (28.3.2018)
 7. Ete­läi­nen syö­pä­kes­kus on pe­rus­tet­tu HYKS-sai­raan­hoi­toa­lu­eel­le (26.3.2018)
 8. ALS-tauti ja sen suhde muihin motoneuronitauteihin saa lisävalaistusta uuden geenilöydöksen kautta (23.3.2018)
 9. Vuo­den do­sent­ti on tut­ki­nut suo­ma­lais­ta tau­ti­pe­rin­töä sekä lak­too­si-in­to­le­rans­sin ja musi­kaa­li­suu­den ge­neet­tis­tä pe­rus­taa (21.3.2018)
 10. Ha­luat­ko on­nis­tua pai­non­hal­lin­nas­sa pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä? Älä laih­du­ta ja syö sään­nöl­li­ses­ti (20.3.2018)
 11. Tu­han­sien po­ti­lai­den tun­te­ma­ton tau­ti – kuka se­lät­tää MI­TOn? (15.3.2018)
 12. Medix-palkinto 2018 ja Selma ja Maja-Lisa Selanderin rahaston apurahat (6.3.2018)
 13. Tuo­re tut­ki­mus eh­dot­taa ra­di­kaa­lia muu­tos­ta dia­be­tek­sen luo­kit­te­luun (2.3.2018)
 14. En­nen­ai­kai­nen syn­ty­mä jät­tää jäl­ken­sä ai­vo­jen toi­min­nal­li­siin ver­kos­toi­hin (28.2.2018)
 15. Suo­ma­lai­sia Par­kin­son-po­ti­lai­ta mu­kaan lu­paa­vaan lää­ke­tut­ki­muk­seen (14.2.2018)
 16. Hel­sin­gin yli­opis­to rek­ry­toi huip­pu­ta­son gee­ni­tut­ki­jan Har­var­dis­ta (8.2.2018)
 17. Ve­too­mus yli­opis­toil­le: Ei tut­ki­mus­ta tu­pak­kayh­tiön ra­hoil­la (7.2.2018)
 18. Hii­ril­lä ja ih­mi­sil­lä on sa­man­lai­sia uni­häi­riöi­tä – unen pe­rus­me­ka­nis­mit ovat sa­man­lai­set la­jis­ta riip­pu­mat­ta (7.2.2018)
 19. Suur­per­he voi suo­ja­ta lem­mik­ki­koi­raa al­ler­gioil­ta (29.1.2018)
 20. Yli 65 000 suo­ma­lais­koi­raa on jät­tä­nyt näyt­teen bio­pank­kiin – gee­ni­tut­ki­mus aut­taa sekä koi­ria että ih­mi­siä (29.1.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  
 1. Tut­ki­mus aggres­sii­vi­sen NK-so­lu­leu­ke­mian taus­ta­me­ka­nis­meis­ta avaa tie­tä lää­ke­hoi­don ke­hit­tä­mi­seen (19.4.2018)
 2. Kan­sain­vä­li­nen kou­lu­tus­oh­jel­ma avaa ovia nuo­rel­le tut­ki­jal­le (17.4.2018)
 3. Biomedicum Helsinki -säätiön apurahahaku 17.4. - 17.5.2018 (17.4.2018)
 4. Nuo­ri­so­lää­ke­tie­teen do­sent­ti ra­vis­te­li­si kou­lu­ter­vey­den­huol­toa: ny­kyi­nen mal­li ei tue hei­koim­pia riit­tä­väs­ti (10.4.2018)
 5. Dia­beet­ti­nen sil­mä­sai­raus – imusuo­nia verk­ko­kal­vos­sa? (29.3.2018)
 6. Nuoret tutustuivat terveydenhuollon ammatteihin Kampuspäivässä (28.3.2018)
 7. Ete­läi­nen syö­pä­kes­kus on pe­rus­tet­tu HYKS-sai­raan­hoi­toa­lu­eel­le (26.3.2018)
 8. ALS-tauti ja sen suhde muihin motoneuronitauteihin saa lisävalaistusta uuden geenilöydöksen kautta (23.3.2018)
 9. Vuo­den do­sent­ti on tut­ki­nut suo­ma­lais­ta tau­ti­pe­rin­töä sekä lak­too­si-in­to­le­rans­sin ja musi­kaa­li­suu­den ge­neet­tis­tä pe­rus­taa (21.3.2018)
 10. Ha­luat­ko on­nis­tua pai­non­hal­lin­nas­sa pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä? Älä laih­du­ta ja syö sään­nöl­li­ses­ti (20.3.2018)
 11. Tu­han­sien po­ti­lai­den tun­te­ma­ton tau­ti – kuka se­lät­tää MI­TOn? (15.3.2018)
 12. Medix-palkinto 2018 ja Selma ja Maja-Lisa Selanderin rahaston apurahat (6.3.2018)
 13. Tuo­re tut­ki­mus eh­dot­taa ra­di­kaa­lia muu­tos­ta dia­be­tek­sen luo­kit­te­luun (2.3.2018)
 14. En­nen­ai­kai­nen syn­ty­mä jät­tää jäl­ken­sä ai­vo­jen toi­min­nal­li­siin ver­kos­toi­hin (28.2.2018)
 15. Suo­ma­lai­sia Par­kin­son-po­ti­lai­ta mu­kaan lu­paa­vaan lää­ke­tut­ki­muk­seen (14.2.2018)
 16. Hel­sin­gin yli­opis­to rek­ry­toi huip­pu­ta­son gee­ni­tut­ki­jan Har­var­dis­ta (8.2.2018)
 17. Ve­too­mus yli­opis­toil­le: Ei tut­ki­mus­ta tu­pak­kayh­tiön ra­hoil­la (7.2.2018)
 18. Hii­ril­lä ja ih­mi­sil­lä on sa­man­lai­sia uni­häi­riöi­tä – unen pe­rus­me­ka­nis­mit ovat sa­man­lai­set la­jis­ta riip­pu­mat­ta (7.2.2018)
 19. Suur­per­he voi suo­ja­ta lem­mik­ki­koi­raa al­ler­gioil­ta (29.1.2018)
 20. Yli 65 000 suo­ma­lais­koi­raa on jät­tä­nyt näyt­teen bio­pank­kiin – gee­ni­tut­ki­mus aut­taa sekä koi­ria että ih­mi­siä (29.1.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35