link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 
 1. Kak­si­tois­ta ko­vaa eh­do­kas­ta – uusien tut­ki­mus­oh­jel­mien va­lin­ta lop­pusuo­ral­la (30.5.2018)
 2. Ensimmäinen Ralph Gräsbeck -stipendi Pirkka-Pekka Laurilalle (29.5.2018)
 3. Kos­kaan ei ole ol­lut niin hyvä aika olla mi­to­kondrio­tut­ki­ja kuin nyt (25.5.2018)
 4. Opet­ta­jien oi­rei­luun kos­teus­vau­rio­koh­teis­sa ei lii­ty mi­tat­ta­via bio­lo­gi­sia muu­tok­sia (25.5.2018)
 5. Hel­sin­gin yliopistoon kuusi uut­ta aka­te­mia­pro­fes­so­ria (24.5.2018)
 6. Pie­ni syn­ty­mä­pai­no on yh­tey­des­sä va­sen­kä­ti­syy­teen (16.5.2018)
 7. Uusia työ­ka­lu­ja di­gi­taa­li­sen ter­veys­tie­don hyö­dyn­tä­mi­seen (16.5.2018)
 8. Ai­vo­jen koko se­lit­tää pi­tuu­den ja kog­ni­tii­vi­sen ky­vyk­kyy­den yh­teyt­tä (16.5.2018)
 9. Kaik­kien ai­ko­jen laa­jin migree­nin per­he­tut­ki­mus tuo li­sä­tie­toa migree­nin pe­rin­nöl­li­ses­tä taus­tas­ta (4.5.2018)
 10. Pro­fes­so­ri San­na Leh­to­nen – Kuin­ka dia­beet­ti­nen mu­nuais­tau­ti syn­tyy? (3.5.2018)
 11. Imusuo­nil­la on ak­tii­vi­nen roo­li me­la­noo­man le­viä­mi­ses­sä (3.5.2018)
 12. Bio­pank­ki­näyt­tei­den avul­la uut­ta tie­toa har­vi­nai­ses­ta syö­väs­tä (3.5.2018)
 13. Vuo­den pa­ras päih­de­tut­ki­musar­tik­ke­li pal­jas­ti uut­ta tie­toa al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­ses­ta si­ki­öön (20.4.2018)
 14. Tut­ki­mus aggres­sii­vi­sen NK-so­lu­leu­ke­mian taus­ta­me­ka­nis­meis­ta avaa tie­tä lää­ke­hoi­don ke­hit­tä­mi­seen (19.4.2018)
 15. Kan­sain­vä­li­nen kou­lu­tus­oh­jel­ma avaa ovia nuo­rel­le tut­ki­jal­le (17.4.2018)
 16. Biomedicum Helsinki -säätiön apurahahaku 17.4. - 17.5.2018 (17.4.2018)
 17. Nuo­ri­so­lää­ke­tie­teen do­sent­ti ra­vis­te­li­si kou­lu­ter­vey­den­huol­toa: ny­kyi­nen mal­li ei tue hei­koim­pia riit­tä­väs­ti (10.4.2018)
 18. Dia­beet­ti­nen sil­mä­sai­raus – imusuo­nia verk­ko­kal­vos­sa? (29.3.2018)
 19. Nuoret tutustuivat terveydenhuollon ammatteihin Kampuspäivässä (28.3.2018)
 20. Ete­läi­nen syö­pä­kes­kus on pe­rus­tet­tu HYKS-sai­raan­hoi­toa­lu­eel­le (26.3.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  
 1. Kak­si­tois­ta ko­vaa eh­do­kas­ta – uusien tut­ki­mus­oh­jel­mien va­lin­ta lop­pusuo­ral­la (30.5.2018)
 2. Ensimmäinen Ralph Gräsbeck -stipendi Pirkka-Pekka Laurilalle (29.5.2018)
 3. Kos­kaan ei ole ol­lut niin hyvä aika olla mi­to­kondrio­tut­ki­ja kuin nyt (25.5.2018)
 4. Opet­ta­jien oi­rei­luun kos­teus­vau­rio­koh­teis­sa ei lii­ty mi­tat­ta­via bio­lo­gi­sia muu­tok­sia (25.5.2018)
 5. Hel­sin­gin yliopistoon kuusi uut­ta aka­te­mia­pro­fes­so­ria (24.5.2018)
 6. Pie­ni syn­ty­mä­pai­no on yh­tey­des­sä va­sen­kä­ti­syy­teen (16.5.2018)
 7. Uusia työ­ka­lu­ja di­gi­taa­li­sen ter­veys­tie­don hyö­dyn­tä­mi­seen (16.5.2018)
 8. Ai­vo­jen koko se­lit­tää pi­tuu­den ja kog­ni­tii­vi­sen ky­vyk­kyy­den yh­teyt­tä (16.5.2018)
 9. Kaik­kien ai­ko­jen laa­jin migree­nin per­he­tut­ki­mus tuo li­sä­tie­toa migree­nin pe­rin­nöl­li­ses­tä taus­tas­ta (4.5.2018)
 10. Pro­fes­so­ri San­na Leh­to­nen – Kuin­ka dia­beet­ti­nen mu­nuais­tau­ti syn­tyy? (3.5.2018)
 11. Imusuo­nil­la on ak­tii­vi­nen roo­li me­la­noo­man le­viä­mi­ses­sä (3.5.2018)
 12. Bio­pank­ki­näyt­tei­den avul­la uut­ta tie­toa har­vi­nai­ses­ta syö­väs­tä (3.5.2018)
 13. Vuo­den pa­ras päih­de­tut­ki­musar­tik­ke­li pal­jas­ti uut­ta tie­toa al­ko­ho­lin vai­ku­tuk­ses­ta si­ki­öön (20.4.2018)
 14. Tut­ki­mus aggres­sii­vi­sen NK-so­lu­leu­ke­mian taus­ta­me­ka­nis­meis­ta avaa tie­tä lää­ke­hoi­don ke­hit­tä­mi­seen (19.4.2018)
 15. Kan­sain­vä­li­nen kou­lu­tus­oh­jel­ma avaa ovia nuo­rel­le tut­ki­jal­le (17.4.2018)
 16. Biomedicum Helsinki -säätiön apurahahaku 17.4. - 17.5.2018 (17.4.2018)
 17. Nuo­ri­so­lää­ke­tie­teen do­sent­ti ra­vis­te­li­si kou­lu­ter­vey­den­huol­toa: ny­kyi­nen mal­li ei tue hei­koim­pia riit­tä­väs­ti (10.4.2018)
 18. Dia­beet­ti­nen sil­mä­sai­raus – imusuo­nia verk­ko­kal­vos­sa? (29.3.2018)
 19. Nuoret tutustuivat terveydenhuollon ammatteihin Kampuspäivässä (28.3.2018)
 20. Ete­läi­nen syö­pä­kes­kus on pe­rus­tet­tu HYKS-sai­raan­hoi­toa­lu­eel­le (26.3.2018)
Valitse sivu: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36