link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
teemakuva  
 

Biomedicum Helsinki -säätiön apurahat

Biomedicum Helsinki -säätiö tukee kliinisen lääketieteen sekä muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Säätiö on varautunut myöntämään vuonna 2019 tätä tarkoitusta varten 210 000 €. Apurahan saajat julkaistaan 30.10. 2019.

 • Nuoren tutkijan apurahat on tarkoitettu vain tohtorintutkintoon tähtäävään tutkimustyöhön. Hakemuksessa tulee esittää suunnitelma, johon rahoitusta haetaan. Rahoitusta ei myönnetä väitökseen liittyvien kulujen kattamiseksi; jos väitöspäivämäärä on sovittu tai työ valmistuu kesän 2019 aikana, apurahahakemusta ei käsitellä.
  Samalle henkilölle voidaan myöntää nuoren tutkija apuraha kaksi kertaa. Apurahan suuruus on joko 4000 tai 6000 euroa.

 • Starttiapurahalla pyritään madaltamaan kynnystä kokeilla tutkimusprojektia ilman edellytystä sitoutua tutkijanuralle. Apuraha kohdennetaan lääketieteen / hammaslääketieteen koulutuksen saaville tai saaneille. Hakija voi olla esimerkiksi syventävää projektia jatkava medisiinari tai työympäristössään parannuskohteen havainnut ja siihen ratkaisua etsimään lähtevä lääkäri. Starttiapuraha on suuruudeltaan 4000 €.

 • Borrelioosirahaston tarkoituksena on jakaa apurahoja borrelioosi-taudin tunnetuksi tekemisen edistämiseen ja sen lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen. Apurahan suuruus on joko 4000 tai 6000 euroa.

 • Timo Lehtosen urologinen rahasto tukee, jakamalla apurahoja, taloudellisesti urologista tutkimusta ja sen tunnetuksi tekemistä. Apurahan suuruus on joko 4000 tai 6000 euroa.

 • Hakija voi hakea vain yhtä em. apurahaa. Jos hakija lähettää kaksi hakemusta, vain viimeiseksi saapunut käsitellään.

 • Säätiö kohdentaa enintään 75 000 € yhtenä apurahana itsenäisen tutkijanuran alkuvaiheessa olevan kliinikkotutkijan ulkomaiseen tutkijatohtorikoulutukseen. Kliinikkotutkijan tulee olla tohtorintutkinnon suorittanut erikois- tai erikoistuva lääkäri. 

Hakuaika 13.5. - 7.6.2019

Apurahahakemus toimitetaan sähköisenä. Hakulomake sulkeutuu automaattisesti hakuajan päättyessä tiistaina 7.6.2019 klo 16.00. Hakija saa antamaansa sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen vastaanotetusta hakemuksesta. Mikäli hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen vain viimeisenä ennen määräaikaa jätetty huomioidaan.

Vain määräaikaan mennessä jätettyjä hakemuksia käsitellään.

Hakemukset käsitellään ja arvioidaan kesän aikana. Apurahoista päätetään alkusyksyllä 2019 ja päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse.
Vuonna 2019 ei järjestetä muita hakukertoja.

 

 1. Nuorten tutkijoiden apurahahakemus 2019
 2. Starttiapurahahakemus 2019
 3. Borrelioosirahaston apurahahakemus 2019
 4. Timo Lehtosen urologiarahaston apurahahakemus 2019 
 5. Kliinisen tutkijan apurahahakemus 2019

 

Hakemus ja sen liitteet

Sähköisen hakulomakkeen lähettämisen jälkeen siihen tulee lisätä liitteet yhtenä pdf-tiedostona, jonka maksimikoko on 16 MB.

1. Nuorten tutkijoiden apurahat

 • hakemuskaavake
 • tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua)
 • ansioluettelo (enintään 1 sivu)
 • julkaisuluettelo (enintään 10 merkittävintä julkaisua viimeisen viiden vuoden ajalta)

2. Starttiapuraha

 • hakemuskaavake
 • tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua)
 • ansioluettelo (1 sivu)
 • julkaisuluettelo (ei pakollinen)
3. Borreliosiirahaston apuraha
 • hakemuskaavake
 • tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua)
 • ansioluettelo (enintään 1 sivu)
 • julkaisuluettelo (enintään 10 merkittävintä julkaisua viimeisen viiden vuoden ajalta)
 • hakemuskaavake
 • tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua)
 • ansioluettelo (enintään 1 sivu)
 • julkaisuluettelo (enintään 10 merkittävintä julkaisua viimeisen viiden vuoden ajalta)

5. Kliinisten tutkijoiden apurahat

 • hakemuskaavake
 • tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua)
 • selvitys ulkomaisesta tutkijankoulutuspaikasta
 • ansioluettelo (enintään 1 sivu)
 • julkaisuluettelo (enintään 20 julkaisua)
 • vastaanottavan ryhmän kutsu tai vastaava kirje

Esimerkki julkaisuluettelon merkinnästä:

9. Kouri VP, Olkkonen J, Kaivosoja E, Ainola M, Juhila J, Hovatta I, Konttinen YT, Mandelin J. Circadian timekeeping is disturbed in rheumatoid arthritis at molecular level. PLoS One 2013;8(1):e54049. (IF 3.234, Rank 9/57 in Multidisciplinary Sciences)

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin

 • tutkimus on lääketieteellisesti tai hoitotieteellisesti merkittävä
 • hanke kuuluu Helsingin yliopiston tai HUSin keskeisiin tutkimus- ja vahvuusalueisiin
 • arvioitsijoiden jääviyden suhteen noudatetaan Suomen Akatemian esteellisyyskriteerejä, http://aka.fi/fi/arviointi-ja-paatokset/hakemusarviointi/esteellisyys/
 • muista lähteistä myönnetty tutkimusrahoitus
 • hakijan aikaisemmat tutkimusnäytöt
 • väitöskirjatyön nykyvaihe soveltuvin osin
 • apurahaa ei myönnetä väitökseen liittyviin kuluihin - apurahahakemusta ei käsitellä, jos väitöspäivämäärä on sovittu tai työ valmistuu kesän 2019 aikana

Apurahan käyttötarkoitus, maksutapa ja selvitys käytöstä

 • Nuorten tutkijoiden apuraha myönnetään henkilökohtaisena apurahana. Apurahan voi saada vain kaksi kertaa
 • Starttiapuraha myönnetään henkilökohtaisena apurahana tutkimusprojektin kokeiluun ilman edellytystä sitoutua tutkijanuralle.
 • Kliinisen tutkijan määräraha myönnetään henkilökohtaisena apurahana ulkomailla tapahtuvaan tohtoritutkijakoulutukseen.
 • Apurahan saajat julkaistaan ja myönnetyt apurahat maksetaan Biomedicum Helsinki -päivän yhteydessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse säätiön hallituksen apurahapäätöksestä.
 • Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä Biomedicum Helsinki -säätiön hallitukselle vuoden kuluessa apurahan maksamisesta.
 • Apurahan saajan tulee huomioida apuraha julkaisun Acknowledgements-osassa käyttäen säätiön koko nimeä (Biomedicum Helsinki Foundation).
 • Säätiö antaa tarvittaessa veroviranomaisille tiedon myönnetyistä apurahoista.

Lisätiedot:
sähköposti: saatio@biomedicum.fi

4.3.2020/kv

Biomedicum Helsinki -säätiön apurahat

Biomedicum Helsinki -säätiö tukee kliinisen lääketieteen sekä muun yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan ylläpitoa ja edistämistä. Säätiö on varautunut myöntämään vuonna 2019 tätä tarkoitusta varten 210 000 €. Apurahan saajat julkaistaan 30.10. 2019.

Hakuaika 13.5. - 7.6.2019

Apurahahakemus toimitetaan sähköisenä. Hakulomake sulkeutuu automaattisesti hakuajan päättyessä tiistaina 7.6.2019 klo 16.00. Hakija saa antamaansa sähköpostiosoitteeseen vahvistuksen vastaanotetusta hakemuksesta. Mikäli hakija jättää useamman kuin yhden hakemuksen vain viimeisenä ennen määräaikaa jätetty huomioidaan.

Vain määräaikaan mennessä jätettyjä hakemuksia käsitellään.

Hakemukset käsitellään ja arvioidaan kesän aikana. Apurahoista päätetään alkusyksyllä 2019 ja päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse.
Vuonna 2019 ei järjestetä muita hakukertoja.

 

 1. Nuorten tutkijoiden apurahahakemus 2019
 2. Starttiapurahahakemus 2019
 3. Borrelioosirahaston apurahahakemus 2019
 4. Timo Lehtosen urologiarahaston apurahahakemus 2019 
 5. Kliinisen tutkijan apurahahakemus 2019

 

Hakemus ja sen liitteet

Sähköisen hakulomakkeen lähettämisen jälkeen siihen tulee lisätä liitteet yhtenä pdf-tiedostona, jonka maksimikoko on 16 MB.

1. Nuorten tutkijoiden apurahat

2. Starttiapuraha

3. Borreliosiirahaston apuraha
 • hakemuskaavake
 • tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua)
 • ansioluettelo (enintään 1 sivu)
 • julkaisuluettelo (enintään 10 merkittävintä julkaisua viimeisen viiden vuoden ajalta)
4. Timo Lehtosen urologiarahaston apuraha
 • hakemuskaavake
 • tutkimussuunnitelma (enintään 2 sivua)
 • ansioluettelo (enintään 1 sivu)
 • julkaisuluettelo (enintään 10 merkittävintä julkaisua viimeisen viiden vuoden ajalta)

5. Kliinisten tutkijoiden apurahat

Esimerkki julkaisuluettelon merkinnästä:

9. Kouri VP, Olkkonen J, Kaivosoja E, Ainola M, Juhila J, Hovatta I, Konttinen YT, Mandelin J. Circadian timekeeping is disturbed in rheumatoid arthritis at molecular level. PLoS One 2013;8(1):e54049. (IF 3.234, Rank 9/57 in Multidisciplinary Sciences)

Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin

Apurahan käyttötarkoitus, maksutapa ja selvitys käytöstä

Lisätiedot:
sähköposti: saatio@biomedicum.fi

4.3.2020/kv