link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2020 Biomedicum Helsinki - säätiö
 
Olet tässä: Etusivu > Ajankohtaista
 

Tap­pa­vim­paan ai­vo­ve­ren­vuo­toon sai­ras­tu­nei­den mää­rä las­kee - kii­tos tu­pak­ka­po­li­tii­kan?


Kuva: Miikka Korja
Lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon sairastuneiden määrä on pienentynyt nopeasti Suomessa samaan aikaan tupakoinnin vähenemisen kanssa.

Lukinkalvon alaisen aivoverenvuodon ilmaantuvuus Suomessa on laskenut dramaattisesti viime vuosina. On todennäköistä, että kansalliset tupakkapoliittiset toimet ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen, sanovat tutkijat.

Aiempien arviointien mukaan lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon (SAV) on sairastunut Suomessa lähes tuhat ihmistä vuodessa, suuri osa heistä työikäisiä. Sairastuneista jopa puolet kuolee vuoden kuluessa sairastumisesta. Lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon aiheuttaa aivoverisuonipullistuman, aneurysman, puhkeaminen, josta seuraa aivopaineen äkillinen nousu. Tupakointi on yksi aivoaneurysman puhkeamisen merkittävimmistä riskitekijöistä.

Neurology-tiedelehdessä julkaistussa suomalaistutkimuksessa selvitettiin lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon yleisyyden muutokset 15 vuoden ajalta (1998-2012) ja niitä verrattiin muutoksiin tupakoinnin yleisyydessä. Tulokset osoittivat, että lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon sairastuneiden määrä on Suomessa jopa puolet pienempi kuin aikaisemmin on oletettu. Sairastuneiden määrä on erittäin nopeassa laskussa, ja tämä lasku on erityisen selvää nuoremmissa ikäluokissa.

Viidentoista vuoden aikana SA-vuotojen esiintyvyys laski alle 50-vuotiailla naisilla 45 prosenttia ja alle 50-vuotiailla miehillä 38 prosenttia. Yli 50-vuotiailla naisilla SAV:n esiintyvyys laski samana aikajaksona 16 prosenttia ja miehillä 26 prosenttia. Seuranta-aikana 15 - 64-vuotiaiden suomalaisten tupakointi väheni 30 prosenttia.

- On poikkeuksellista, että näin lyhyessä ajassa minkään sydän- ja verisuonitaudin ilmaantuvuus laskee väestötasolla näin dramaattisesti, sanoo toinen tutkimuksen päätekijöistä, Suomen molekyylilääketieteen instituutin johtaja, professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopistosta. - Vaikka syy-seuraussuhdetta ei pysty koko maan kattavissa tutkimuksissa selvittämään, on hyvin todennäköistä, että kansalliset tupakkapoliittiset toimenpiteet Suomessa ovat vaikuttaneet tämän rajun aivoverenvuodon ilmaantuvuuden vähenemiseen.

Aivoaneurysmat ovat jokseenkin yleisiä - yli 70-vuotiaista niitä voi esiintyä jopa yli 10 prosentilla - mutta suurin osa niistä ei koskaan puhkea. Tutkijat ovat vuosikymmenet pyrkineet löytämään tekijöitä, joiden avulla voitaisiin tunnistaa ne potilaat, joilla aneurysman puhkeamisen riski on suuri ja jotka sen vuoksi tulisi hoitaa.

- Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tupakointi on yksi tärkeimmistä puhkeamiselle altistavista tekijöistä, joten siinä mielessä nyt havaittu yhteys tupakoinnin vähenemisen ja SAV:n vähenemisen välillä ei ole yllättävä, toteaa toinen nyt julkaistun tutkimuksen päätekijöistä, neurokirurgian erikoislääkäri, dosentti Miikka Korja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta.

Lisätietoja:
Dosentti Miikka Korja
Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala
Sähköposti: miikka.korja@hus.fi

 SAV:n ylei­syy­des­tä ei ole ol­lut luo­tet­ta­vaa tie­toa

Dosentti Miikka Korja huomauttaa, että suurimassa osassa maailman maita SAV:n yleisyyttä ei tunneta, koska välittömästi vuotoon sairaalan ulkopuolella kuolleet potilaat luokitellaan usein virheellisesti sydänkuolemiksi. Suomessa suurimmalle osalle sairaalan ulkopuolella kuolleista tehdään ruumiinavaus kuolinsyyn selvittämiseksi, jolloin myös SAV-kuolemat paljastuvat.

- Tutkimuksen mukaan noin joka neljäs aivokalvonalaisen vuodon saaneista kuoli sairaalan ulkopuolella tai sairaaloiden ensiavussa. Kaikki pohjoismaat huomioivat SA-vuodon yleisyysarvioinnissaan myös sairaaloiden ulkopuolella kuolleet eikä SAV:n esiintyvyydessä ole eroja pohjoismaiden välillä, Korja kertoo.

- Silti jopa lääketieteen huippulehdissä on toistuvasti esitetty arvioita, että Suomessa SAV olisi poikkeuksellisen yleinen, ja tämän vuoksi suomalaisia SAV- ja aneurysmatutkimuksia ei ole usein huomioitu katsauksissa ja suosituksissa. Tutkimusnäyttö ei kuitenkaan puolla tätä käsitystä.

17.8.2016/kv

Tap­pa­vim­paan ai­vo­ve­ren­vuo­toon sai­ras­tu­nei­den mää­rä las­kee - kii­tos tu­pak­ka­po­li­tii­kan?


Kuva: Miikka Korja
Lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon sairastuneiden määrä on pienentynyt nopeasti Suomessa samaan aikaan tupakoinnin vähenemisen kanssa.

Lukinkalvon alaisen aivoverenvuodon ilmaantuvuus Suomessa on laskenut dramaattisesti viime vuosina. On todennäköistä, että kansalliset tupakkapoliittiset toimet ovat vaikuttaneet tähän kehitykseen, sanovat tutkijat.

Aiempien arviointien mukaan lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon (SAV) on sairastunut Suomessa lähes tuhat ihmistä vuodessa, suuri osa heistä työikäisiä. Sairastuneista jopa puolet kuolee vuoden kuluessa sairastumisesta. Lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon aiheuttaa aivoverisuonipullistuman, aneurysman, puhkeaminen, josta seuraa aivopaineen äkillinen nousu. Tupakointi on yksi aivoaneurysman puhkeamisen merkittävimmistä riskitekijöistä.

Neurology-tiedelehdessä julkaistussa suomalaistutkimuksessa selvitettiin lukinkalvonalaisen aivoverenvuodon yleisyyden muutokset 15 vuoden ajalta (1998-2012) ja niitä verrattiin muutoksiin tupakoinnin yleisyydessä. Tulokset osoittivat, että lukinkalvonalaiseen aivoverenvuotoon sairastuneiden määrä on Suomessa jopa puolet pienempi kuin aikaisemmin on oletettu. Sairastuneiden määrä on erittäin nopeassa laskussa, ja tämä lasku on erityisen selvää nuoremmissa ikäluokissa.

Viidentoista vuoden aikana SA-vuotojen esiintyvyys laski alle 50-vuotiailla naisilla 45 prosenttia ja alle 50-vuotiailla miehillä 38 prosenttia. Yli 50-vuotiailla naisilla SAV:n esiintyvyys laski samana aikajaksona 16 prosenttia ja miehillä 26 prosenttia. Seuranta-aikana 15 - 64-vuotiaiden suomalaisten tupakointi väheni 30 prosenttia.

- On poikkeuksellista, että näin lyhyessä ajassa minkään sydän- ja verisuonitaudin ilmaantuvuus laskee väestötasolla näin dramaattisesti, sanoo toinen tutkimuksen päätekijöistä, Suomen molekyylilääketieteen instituutin johtaja, professori Jaakko Kaprio Helsingin yliopistosta. - Vaikka syy-seuraussuhdetta ei pysty koko maan kattavissa tutkimuksissa selvittämään, on hyvin todennäköistä, että kansalliset tupakkapoliittiset toimenpiteet Suomessa ovat vaikuttaneet tämän rajun aivoverenvuodon ilmaantuvuuden vähenemiseen.

Aivoaneurysmat ovat jokseenkin yleisiä - yli 70-vuotiaista niitä voi esiintyä jopa yli 10 prosentilla - mutta suurin osa niistä ei koskaan puhkea. Tutkijat ovat vuosikymmenet pyrkineet löytämään tekijöitä, joiden avulla voitaisiin tunnistaa ne potilaat, joilla aneurysman puhkeamisen riski on suuri ja jotka sen vuoksi tulisi hoitaa.

- Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että tupakointi on yksi tärkeimmistä puhkeamiselle altistavista tekijöistä, joten siinä mielessä nyt havaittu yhteys tupakoinnin vähenemisen ja SAV:n vähenemisen välillä ei ole yllättävä, toteaa toinen nyt julkaistun tutkimuksen päätekijöistä, neurokirurgian erikoislääkäri, dosentti Miikka Korja Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta.

Lisätietoja:
Dosentti Miikka Korja
Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopistollinen sairaala
Sähköposti: miikka.korja@hus.fi

 SAV:n ylei­syy­des­tä ei ole ol­lut luo­tet­ta­vaa tie­toa

Dosentti Miikka Korja huomauttaa, että suurimassa osassa maailman maita SAV:n yleisyyttä ei tunneta, koska välittömästi vuotoon sairaalan ulkopuolella kuolleet potilaat luokitellaan usein virheellisesti sydänkuolemiksi. Suomessa suurimmalle osalle sairaalan ulkopuolella kuolleista tehdään ruumiinavaus kuolinsyyn selvittämiseksi, jolloin myös SAV-kuolemat paljastuvat.

- Tutkimuksen mukaan noin joka neljäs aivokalvonalaisen vuodon saaneista kuoli sairaalan ulkopuolella tai sairaaloiden ensiavussa. Kaikki pohjoismaat huomioivat SA-vuodon yleisyysarvioinnissaan myös sairaaloiden ulkopuolella kuolleet eikä SAV:n esiintyvyydessä ole eroja pohjoismaiden välillä, Korja kertoo.

- Silti jopa lääketieteen huippulehdissä on toistuvasti esitetty arvioita, että Suomessa SAV olisi poikkeuksellisen yleinen, ja tämän vuoksi suomalaisia SAV- ja aneurysmatutkimuksia ei ole usein huomioitu katsauksissa ja suosituksissa. Tutkimusnäyttö ei kuitenkaan puolla tätä käsitystä.

17.8.2016/kv