link
 
HAKU
suomeksi in English
Biomedicum Helsinki 1 Haartmaninkatu 8
00290 Helsinki

Biomedicum Helsinki 2 Tukholmankatu 8
00290 Helsinki

puh. 0294 1911 / 09 4711
 
© 2019 Biomedicum Helsinki - säätiö
teemakuva  
 

Biomedicum Helsinki -stiftelsen

Forsknings- och undervisningscentret Biomedicum Helsinki är ett viktigt samfund för främjandet av den finländska medicinska forskningen och undervisningen samt för stödet av dessa och företag i branschen. Det sällsynt breda samarbetet mellan universitetets medicinska grundforskning och universitetssjukhusets kliniska forskning samt interaktionen med det omgivande samhället ger god beredskap inför utmaningarna i den framtida hälsovården.

Biomedicum Helsinki-stiftelsen, som är en bakgrundsorganisation till forsknings- och undervisningscentret, koordinerar och utvecklar centrets verksamheter samt upprätthåller och främjar forskningsverksamheten, bl.a. genom att bevilja stipendier till unga forskare. Stiftelsens verksamhet finansieras med donationsmedel från privatpersoner och företag. Centrala aktörer inom Biomedicum Helsinki-samfundet tillsätter ledamöterna i stiftelsens styrelse. Forsknings- och undervisningscentrets direktör är stiftelsens ombud.

Styrelsen av stiftelsen 2010 - 2013

Professor Jaakko Karvonen, HNS (ordförande)
Prorektor, professor Kimmo Kontula, Helsingfors universitet
Professor Anna-Elina Lehesjoki, Folkhälsans forskningscentrum
ProfessoriAnne Pitkäranta, Helsingfors universitet (viceordförande)
Sturelse ordförande Olli Riikkala, Helvar Merca Oy Ab 
Forskningsdirektör Lasse Viinikka, HNS 
Universitetslektor Henrika Zilliacus-Tikkanen, HY Svenska social- och kommunalhögskolan

Ombudsman

Professor Tomi Mäkelä

Biomedicum Helsinki -stiftelsen
PB 700
00029 HNS

7.1.2015/kv

Biomedicum Helsinki -stiftelsen

Forsknings- och undervisningscentret Biomedicum Helsinki är ett viktigt samfund för främjandet av den finländska medicinska forskningen och undervisningen samt för stödet av dessa och företag i branschen. Det sällsynt breda samarbetet mellan universitetets medicinska grundforskning och universitetssjukhusets kliniska forskning samt interaktionen med det omgivande samhället ger god beredskap inför utmaningarna i den framtida hälsovården.

Biomedicum Helsinki-stiftelsen, som är en bakgrundsorganisation till forsknings- och undervisningscentret, koordinerar och utvecklar centrets verksamheter samt upprätthåller och främjar forskningsverksamheten, bl.a. genom att bevilja stipendier till unga forskare. Stiftelsens verksamhet finansieras med donationsmedel från privatpersoner och företag. Centrala aktörer inom Biomedicum Helsinki-samfundet tillsätter ledamöterna i stiftelsens styrelse. Forsknings- och undervisningscentrets direktör är stiftelsens ombud.

Styrelsen av stiftelsen 2010 - 2013

Professor Jaakko Karvonen, HNS (ordförande)
Prorektor, professor Kimmo Kontula, Helsingfors universitet
Professor Anna-Elina Lehesjoki, Folkhälsans forskningscentrum
ProfessoriAnne Pitkäranta, Helsingfors universitet (viceordförande)
Sturelse ordförande Olli Riikkala, Helvar Merca Oy Ab 
Forskningsdirektör Lasse Viinikka, HNS 
Universitetslektor Henrika Zilliacus-Tikkanen, HY Svenska social- och kommunalhögskolan

Ombudsman

Professor Tomi Mäkelä

Biomedicum Helsinki -stiftelsen
PB 700
00029 HNS

7.1.2015/kv